U bent hier

WIA: hoofdlijnen en berekeningen verdiencapaciteit

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Kent u de ins en outs van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)?

Bij arbeidsongeschikte werknemers krijgt u als werkgever te maken met WIA, WGA en IVA. Belangrijk is ook de premiedifferentiatie: komt een medewerker in de WGA, dan worden deze lasten maximaal gedurende tien jaar aan u doorbelast. Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u zelfs twaalf jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer.

In dit artikel worden WIA, WGA en IVA beschreven. Het percentage verlies aan verdiencapaciteit door ziekte is bepalend voor de WIA, zoals een voorbeeld laat zien. De WGA kent drie soorten uitkeringen die worden beschreven. Er zijn dus vele aspecten waar u op moet letten als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt.

In dit artikel:

 • Regelingen bij arbeidsongeschiktheid
 • WIA
 • WIA: wachttijd
 • WIA: aanvragen uitkering
 • WIA: verkorting wachttijd – vervroegde IVA-toekenning
 • WIA: verlenging van loondoorbetalingperiode op verzoek
 • WIA: duur, einde en verlenging vrijwillig verlengde wachttijd
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip
 • Onderzoek door verzekeringsarts
 • Functionele mogelijkheden (FML)
 • Onderzoek door arbeidsdeskundige
 • WIA: schema
 • WIA: percentage verlies verdiencapaciteit bepalend
 • WGA-uitkering
 • IVA-uitkering
 • IVA: kenmerken
 • Ontwikkelingen WIA en IVA
 • Werkstimulering door WGA
 • Geen WIA-uitkering
 • WGA als WW
 • WGA: soorten uitkeringen 
 • WGA: loongerelateerde uitkering
 • WGA-loonaanvulling
 • WGA-vervolguitkering
 • Scenario's bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid
 • WIA: Checklist bijzondere uitsluitingsgronden
 • Premiedifferentiatie WGA
 • Eigenrisicodrager WGA
 • Re-integratie
 • Re-integratieverantwoordelijkheid
 • WGA-uitkering en baangarantie
 • WGA-uitkering en baangarantie: voorbeelden
 • Voorbeeld inkomensplaatje bij excedentsalarissen
 • Verdiencapaciteit: geleidelijke verlaging salaris
 • WIA: checklist volledig/gedeeltelijk arbeids(on)geschiktheid
 • Formule mate arbeidsongeschiktheid
 • Formule IVA-uitkering
 • Formule WGA-loongerelateerde uitkering
 • Formules resterende verdiencapaciteit
 • Vraag en antwoord Verlengd tijdvak loondoorbetaling

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel