U bent hier

Vakantie: rechten en plichten zieke werknemer

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Een medewerker die ziek is tijdens zijn vakantie, kan in die periode geen vakantie genieten. Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden.

Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij de regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. Vindt de ziekmelding niet plaats tijdens de vakantie, dan kan hij mogelijk daarna aantonen dat hij gedurende een bepaald aantal dagen ziek is geweest. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De vakantiedagen worden niet met de ziektedagen verminderd.

Dit artikel wijst u op de mogelijkheid dat voor de dagen dat de werknemer verhinderd is wegens ziekte, een schriftelijke (arbeids)overeenkomst kan bepalen dat deze dagen ten koste van zijn vakantierechten gaan. De overeenkomst kan (daarnaast) ook bepalen dat ziektedagen gedurende de vakantie van de werknemer tevens als vakantiedagen aangemerkt worden. Voorgaande kan alleen overeengekomen worden voor zover de werknemer minimaal recht blijft houden op zijn wettelijke minimumaantal vakantiedagen op jaarbasis.

In dit artikel:

  • Vakantiedagen inleveren tijdens ziekte
  • Ziekmelding tijdens buitenlandse vakantie
  • Werknemers met recht op loondoorbetaling
  • Medische verklaringen
  • Werknemers met recht op Ziektewet-uitkering
  • Particuliere verzekeringen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel