U bent hier

Re-integratieverplichting bij einde dienstverband

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Bent u bekend met de procedure die u moet volgen als een arbeidsovereenkomst tijdens een ziekteperiode van een werknemer eindigt? U moet dan aangifte van ziekte doen bij Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) uiterlijk op de laatste werkdag van het dienstverband. Dit geldt zowel als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt als wanneer het gaat om het einde van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer heeft (als hij nog ziek is) vanaf dat moment recht op een uitkering op grond van de Ziektewet (als hij tenminste niet vrijwillig met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst akkoord is gegaan). De rollen van de werkgever, de werknemer en UWV bij beëindiging re-integratieverplichting worden in dit artikel nader toegelicht.

Dit artikel behandelt onder meer de toetsing van het re-integratieverslag, participatie door UWV en de sanctie voor de werkgever bij het niet voldoen aan de re-integratieverplichting.

In dit artikel:

 • Re-integratieverslag
 • Re-integratieverslag: toetsing
 • Grenzen aan voorwaarden
 • Eisen aan werkgever
 • Participatie door UWV
 • Sanctie werkgever: verhaal ZW-uitkering
 • Resultaat staat voorop
 • Geen re-integratieverslag opgesteld
 • Week verhaal
 • Geen bevredigend resultaat: voldoende re-integratie-inspanningen
 • Geen bevredigend resultaat: onvoldoende re-integratie-inspanningen
 • Lengte verhaalstijdvak
 • Sanctie werknemer: korting ZW-uitkering
 • Bezwaar en beroep
 • Vraag en antwoord Re-integratieverplichting bij einde dienstverband

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel