U bent hier

Arboverplichtingen werkgevers en werknemers

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

Waakt u over de veiligheid en gezondheid en een zo groot mogelijk welzijn van uw werknemers? Zijn uw werknemers op de hoogte van de risico's binnen uw organisatie en de maatregelen ertegen, zodat zij aan de verplichtingen die de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) stelt, kunnen voldoen? Niet alleen werkgevers zijn op grond van de Arbowet aan verplichtingen gebonden, ook werknemers hebben een aantal verplichtingen.

Werkgevers én werknemers moeten samen bijdragen aan een veilige werkomgeving. De Arbowet stelt dat iedere onderneming daartoe een arbobeleid moet voeren. Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid: zij moeten op een zo veilig en gezond mogelijke manier werken.

In dit artikel:

 • Arbowet
 • Arboplicht werkgevers
 • Risico's beperken
 • Meldingsplicht
 • Aanbieden periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • Waar nodig aanpassingen
 • Monotoon werk beperken
 • Voorzieningen bij ongevallen of noodsituaties
 • Actie bij gevaar
 • Actie bij gevaar: voorbeeld
 • Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen
 • Risicoinventarisatie en -evaluatie
 • Intentieverklaring
 • Arbobeleid toetsen en aanpassen
 • Handhaving maatregelen
 • Sanctiebeleid
 • Aanvullende voorschriften Arbowet
 • Aandacht gezondheid en veiligheid mantelzorgers
 • Jeugdigen tot 18 jaar
 • Verantwoordelijkheden werknemers
 • Voorbeeld intentieverklaring
 • Vraag en antwoord Beperken monotoon werken

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel