U bent hier

Premieheffing werknemersverzekeringen

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

De meeste werkgevers denken bij premieheffing werknemersverzekeringen alleen aan de wettelijke regels op dit gebied. Er zijn echter tal van andere regelingen en verzekeringen denkbaar op het gebied van de werknemersverzekeringen. De kern van de werknemersverzekeringen vormt het wettelijke stelsel van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Met al deze wetten krijgt iedere werkgever te maken.

Bij het berekenen van de premie voor de werknemersverzekeringen gelden enkele specifieke bepalingen die in dit artikel worden behandeld.

Daarnaast is aandacht besteed aan het uniforme loonbegrip en komen in dit artikel onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de aanvullende verzekeringen, de premieberekening, de correctieverplichtingen, correctieplicht en tot slot het boeteregime. Raadpleeg in het kader van dit artikel ook de tool WIA calculator in deze kennisbank om zelf de WIA te berekenen.

In dit artikel:

 • Werknemer: begrip
 • Schematisch overzicht
 • Aanvullende verzekeringen
 • Beperking risico op loondoorbetalingsplicht
 • 'Stop-loss'-verzekering: voorbeeld
 • WGA-gatverzekering
 • Rekenvoorbeeld WGA-gatverzekering
 • WIA-excedentverzekering
 • Afsluiten WIA-excedentverzekering: voorbeeld
 • Grondslag premieberekening
 • Grondslag premieloon: voorbeeld
 • Auto van de zaak
 • Loon uit vroegere dienstbetrekking
 • Premieberekening
 • Voortschrijdend cumulatief rekenen
 • Correctieverplichting en correctieplicht
 • Verzuimboetes
 • Verzuimboetes: te late betaling
 • Verzuimboetes: geen of te weinig betaald
 • Aangifteverzuim: geen of te late aangifte
 • Aangifteverzuim: samenloop betaal- en aangifteverzuim
 • Aangifteverzuim: onjuist of onvolledig aangifte (aangifteverzuim)
 • Uitzonderlijke of bijzondere situaties
 • Hogere verzuimboetes
 • Geen teruggaaf te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
 • Aandachtspunten
 • Vraag en antwoord Premieheffing werknemersverzekeringen: afdracht premies

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word lid en u krijgt direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Altijd bij de hand
 • Op computer én mobiel