U bent hier

Arbowet: lik-op-stukbeleid en sancties

Thema: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) naleven. Als u de wet niet naleeft, kan de inspectie u zonder tussenkomst van de rechter beboeten. Ook uw werknemers kunnen een boete krijgen. Wanneer er sprake is van ernstig gevaar van de gezondheid of veiligheid van personen kan de inspecteur SZW het werk geheel of gedeeltelijk stilleggen. Het lik-op-stukbeleid schrikt werkgevers af. Er zijn minder werkgevers die voor een tweede maal een overtreding begaan.

De Inspectie SZW kan direct een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet (ATW), de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Warenwet, de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999).

Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kunnen ook zij een boete krijgen. Op basis van de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving mag de Inspectie hogere boetes opleggen. Daarnaast kan de Inspectie SZW het werk laten stilleggen om herhaling van een overtreding te voorkomen.

In dit artikel treft u de strenge aanpak van Inspectie SZW bij overtredingen van de arboregelgeving aan.

In dit artikel:

 • Inspectie SZW
 • Strafrechtelijke handhaving
 • Bestuurlijke handhaving
 • Boetes: werkgevers
 • Boetes: werknemers
 • Boetes: hoogte
 • Boetes: recidive
 • Boetes: normboetes en grootte bedrijven of instellingen
 • Boetes: verdubbeling
 • Boetes: berekenen
 • Boeteoplegging: spelregels

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel