U bent hier

Ontslag op staande voet: zieke werknemer

Geschreven door: 

Samenvatting

Een werkgever is bevoegd ook tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer over te gaan tot ontslag op staande voet. De opzegverboden zijn namelijk niet van toepassing bij een opzegging gedurende de proeftijd of wegens een dringende reden. Als tijdens de ziekte van de werknemer blijkt dat deze bijvoorbeeld gefraudeerd heeft en de werkgever dit ook kan bewijzen, vormt de arbeidsongeschiktheid van de werknemer geen blokkade om, overeenkomstig de gebruikelijke wegen die leiden tot een ontslag op staande voet, ontslag op staande voet te verlenen.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte of in relatie tot ziekte kent een aantal regelmatig voorkomende situaties. 

In dit artikel:

 • Ontslag tijdens ziekte: reden
 • Dringende reden die geen verband houdt met ziekte
 • Werknemer leeft controlevoorschriften tijdens ziekte niet na
 • Werknemer verzuimt na uitspraak second opinion
 • Na arbeidsgeschiktheidsverklaring: aan het werk 
 • Niet-nakomen re-integratie door werknemer
 • Nevenwerkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel