U bent hier

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Geschreven door: 

Samenvatting

Het Nederlandse ontslagrecht is vrij gecompliceerd. De werkgever die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wil beëindigen, moet afhankelijk van de ontslagreden ofwel naar UWV ofwel naar de kantonrechter. Hij kan er ook voor kiezen met de werknemer een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Elke beëindigingsmethode kent zijn eigen regels en voor- en nadelen. Het is dus van belang goed op de hoogte te zijn van de verschillen tussen deze drie vormen van beëindiging, om een verantwoorde keuze te kunnen maken.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan gelden er weer geheel andere regels. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Maar de ketenregeling kan roet in het eten gooien. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst die te vaak verlengd is, verandert op een gegeven moment automatisch in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En dan gelden voor de beëindiging daarvan weer de regels van het ontslagrecht.

In sommige situaties gelden er afwijkende regels bij de beëindiging. Dit is het geval bij de beëindiging in de proeftijd, en bij een ontslag op staande voet. De werkgever kan dan, in zekere zin buiten de reguliere beëindigingsmethoden om, snel en eenvoudig de werknemer ontslaan. Maar ook dan moet hij er op letten dat de beëindiging op rechtmatige wijze plaatsvindt.

Door de verschillende beëindigingsmethoden tegenover elkaar te zetten, weet u wat de ins en outs zijn van elke methode. Vervolgens wordt per beëindigingsmethode kort ingegaan op de belangrijkste aspecten (opzegtermijnen, opzegverboden, ontslagvergoeding). In een apart hoofdstuk vindt u informatie over het ontslagrecht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarbij met name de ketenregeling uitgebreid aan bod komt.

In dit artikel:

 • Opzegging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: kenmerken
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: kenmerken
 • Beëindiging wederzijds goedvinden: kenmerken
 • Bedenktijd
 • Opzegging met instemming
 • 1. Bedrijfseconomische redenen
 • 2. Ontbindingsredenen in de persoon van werknemer gelegen
 • 3. Ziekte werknemer
 • Opzegtermijn na UWV-procedure
 • Opzegverboden
 • Ontslagbescherming
 • Proeftijd: opzeggen
 • Proeftijd: misbruik
 • Proeftijd: niet handelen als goed werkgever
 • Opzegging wegens dringende reden
 • Voorwaarden geldig ontslag op staande voet
 • Acties ontslagen werknemer
 • Ontbinding kantonrechter: verzoekschrift
 • Opzegverboden 
 • Transitievergoeding
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden: voordelen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel