U bent hier

Keten- en periodesysteem arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Geschreven door: 

Samenvatting

Hebt u werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? U hebt dan met de regels rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te maken. Die regels kenmerken zich door een periode- en ketensysteem. Deze beide systemen vullen elkaar aan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag twee keer worden verlengd (keten), mits daarbij een periode van 36 maanden (tot 1 januari 2020: 24 maanden), inclusief een eventueel tussenliggende onderbreking van perioden tot en met zes maanden, niet wordt overschreden (periode). Bij cao kan van het periode- en ketensysteem in bepaalde situaties ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Vanaf het moment dat tussen dezelfde werkgever en werknemer drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

In dit artikel:

 • Ketensysteem
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Tijdelijke arbeidscontracten: voorbeelden
 • Kortere onderbrekingstermijn per 1 juli 2016 mogelijk
 • Afwijking ketenregeling
 • Aanzegging bij einde contract
 • Stilzwijgende voortzetting/verlenging
 • Stilzwijgende verlenging: voorbeeld
 • Tijdelijke arbeidscontracten niet omgezet onbepaalde tijd: voorbeelden
 • Afwijking cao
 • Gevolgen tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Tijdelijk arbeidscontract voortzetting van beëindigd arbeidscontract voor onbepaalde tijd
 • Ragetlie-regel: voorbeelden
 • Einde van rechtswege bij bereiken AOW-leeftijd: voorbeeld
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Opvolgend werkgeverschap: voorbeelden
 • Ketenregeling bij overname van een failliet bedrijf: voorbeelden
 • Opzegclausule in tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Tussentijdse beëindiging
 • Tussentijdse beëindiging: voorbeeld
 • Schadevergoeding na tussentijdse beëindiging: voorbeeld
 • Schematisch overzicht periode- en ketensysteem
 • Voorbeeldbrief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Voorbeeldbrief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Voorbeeldbrief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel