U bent hier

Aanslagen

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Als u te weinig aan loonheffing(en) aan de Belastingdienst hebt afgedragen, dan krijgt u van de Belastingdienst vrijwel altijd een naheffingsaanslag, eventueel verhoogd met een bestuurlijke boete en belastingrente. Ook kunt u een naheffing krijgen omdat u zelf correcties hebt gedaan waardoor u meer loonheffingen verschuldigd bent. In zo'n situatie wordt de boete in de regel gematigd. Belastingrente blijft u ook dan wel verschuldigd. Belastingrente vervangt sinds 1 januari 2013 de heffingsrente. Het tijdvak waarover verschuldigde belastingrente wordt berekend voor de loonheffingen vangt aan op 1 januari na afloop van het belastingjaar, waarop de aanslag betrekking heeft. Als u een vrijwillige verbetering (een correctie) van de loonaangifte inzendt binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar dan brengt de Belastingdienst geen belastingrente in rekening.

Het rentepercentage voor belastingrente en invorderingsrente wordt sinds 2013 op een andere wijze vastgesteld en is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Voor de vennootschapsbelasting gelden andere tarieven.

Dit artikel biedt u informatie over het tot stand komen van de aanslag en belastingrente. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de relatie loonbelasting en inkomstenbelasting, de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, de verplichte aanslag, belastingrente en tot slot de invorderingsrente.

In dit artikel:

  • Loonheffing: algemeen
  • Loonheffing: voorheffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • Loonheffing: voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • Verplichte aanslag
  • Geen rente over boete
  • Invorderingsrente

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word lid en u krijgt direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Altijd bij de hand
  • Op computer én mobiel