U bent hier

Loonaangifte en betaling

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Werkgevers moeten periodiek loonaangifte doen voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet). De aangifte bevat naast gegevens over de werkgever (identificerende gegevens) ook de totalen van de verschillende loonheffingen (de collectieve gegevens) en de gegevens per werknemer (de nominatieve gegevens). De werkgever moet elke maand of elke vier weken een digitale aangifte doen bij de Belastingdienst. Dat moet plaatsvinden binnen een maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft. Ook binnen een maand na afloop van dat tijdvak moeten de verschuldigde loonheffingen betaald zijn. Ook het betalen moet tijdig gebeuren. De loonaangifte is pas betaald als de betaling is bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst.

In dit artikel leest u onder meer over het werkgeversloket, het loon- en aangiftetijdvak, het loonbegrip en de eisen die aan de aangifte en de betaling ervan worden gesteld. Aan de orde komen ook het genietingsmoment, de correctie van de aangifte en de handelingen die de Belastingdienst en UWV verrichten na ontvangst van uw loonaangifte.

In dit artikel:

 • Loonheffingen: Werkgeversloket
 • Loonheffingen berekenen: genietingsmoment
 • Loonheffingen: loon- en aangiftetijdvak
 • Loonaangifte: nihilaangifte en nulaangifte
 • Loonaangifte: correctie 
 • Loonaangifte: correctieverplichting 
 • Aangiften 2023 corrigeren
 • Aangiften over 2022, 2021, 2020, 2019 of 2018 corrigeren
 • Loonaangifte: uitzonderingen op correctieverplichting
 • Loonbegrip
 • Loonaangifte betalen
 • Loonaangifte betalen: manieren loonaangifte betalen
 • Loonaangifte betalen: tijdig betalen
 • Loonaangifte betalen: elektronisch betalen
 • Loonaangifte betalen: procedure uitstel van betaling loonheffingen
 • Loonaangifte betalen: verrekening negatieve aangifte omzetbelasting
 • Vraag en antwoord Loonaangifte

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel