U bent hier

Doorbetaaldloonregeling

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Als hoofdregel geldt dat iedere werkgever de verplichting heeft om over het loon dat een werknemer geniet, loonheffing in te houden en deze ingehouden loonheffing met de premieheffing werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet af te dragen aan de belastingdienst. De premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet komen ten laste van de werkgever.

Op elke hoofdregel bestaat vaak een uitzondering. Zo ook hier. Dit is het geval wanneer men gebruikmaakt van de 'doorbetaaldloonregeling'. Wanneer de doorbetaaldloonregeling op u van toepassing is en hoe u deze moet interpreteren, leest u in dit artikel. Aan de orde komen onder meer de voorwaarden van de doorbetaaldloonregeling de gevolgen voor de premieheffing voor de werknemersverzekeringen, de werkgeversheffing, Zorgverzekeringswet en pensioenopbouw. Tevens treft u aandachtspunten aan waarmee u in de praktijk uw voordeel doet.

In dit artikel:

  • Doorbetaaldloonregeling
  • Toepassing doorbetaaldloonregeling: checklist voorwaarden
  • Doorbetaaldloonregeling en premieheffing voor werknemersverzekeringen
  • Pensioenopbouw
  • Aandachtspunten 
  • Vraag en antwoord Doorbetaald-loonregeling

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel