U bent hier

Ontslaguitkeringen

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Als een werkgever de dienstbetrekking met een werknemer beëindigt, komt het vaak voor dat de werkgever een ontslagvergoeding aan die werknemer betaalt. Dat kan zijn omdat werkgever en werknemer dat zo hebben afgesproken, maar ook omdat de kantonrechter dat heeft bepaald. In alle gevallen is het van belang te beoordelen of de vergoeding loon uit dienstbetrekking vormt.

De stamrechtvrijstelling is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Dit betekent dat een uitkering bij ontslag niet meer met fiscale faciliteiten als koopsom voor een stamrecht kan worden aangewend. Een werkgever moet zich realiseren dat een ontslaguitkering fiscaal kan worden aangemerkt als een VUT-uitkering. Dit geldt voor met name oudere werknemers. Dit betekent dat een werkgever een pseudo-eindheffing VUT-regeling van 52% verschuldigd is over de ontslaguitkering. Dit eindheffingsloon is niet onderworpen aan de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zvw. Dit eindheffingsloon komt ten laste van de werkgever en staat los van de inhouding van loonheffing ten laste van de werknemer. Om te beoordelen of deze werkgeversheffingen al dan niet verschuldigd zijn, kan tijdig deskundig advies inwinnen de werkgever helpen te voorkomen dat hij voor financiële verrassingen komt te staan.

In dit artikel:

 • Ontslagrecht
 • Kantonrechtersformule uitgangspunt ontslaguitkering
 • Schematisch overzicht ontslaguitkering
 • Ontslaguitkering en kantonrechter: voorbeeld
 • Berekening kantonrechtersformule
 • Berekening kantonrechtersformule: voorbeeld
 • Fiscale gevolgen ontslaguitkering
 • Uitkering ineens progressief belast
 • Samenhang WW-uitkering
 • Regeling vervroegde uittreding
 • Transitievergoeding: wijzigingen per 1 juli 2015
 • Kleine werkgevers

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word lid en u krijgt direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel