U bent hier

Arbeidsovereenkomst: salaris en algemene aspecten

Geschreven door: 

Samenvatting

In een arbeidsovereenkomst legt u met de nieuwe werknemer de belangrijkste afspraken vast die u tijdens de sollicitatiefase in het arbeidsvoorwaardengesprek met hem bent overeengekomen. Een van die aspecten zal het loon betreffen. Over dat aspect gaat dit artikel.

Het betalen van loon is een belangrijk element van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid verricht. Zonder de betaling van loon is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Bij het maken van afspraken over het loon moet u rekening houden met wat de wet wel en niet toestaat. Ook speelt een eventueel toepasselijke cao een rol. Het is dus verstandig voorafgaand aan het maken van afspraken over het loon te weten in hoeverre wet of cao grenzen stellen aan die afspraken.

Dit artikel behandelt die delen van het arbeidscontract die te maken hebben met het salaris en de algemene aspecten van de arbeidsovereenkomst. U wordt onder meer op de hoogte gebracht van de wettelijke regels, de cao-bepalingen en de mogelijke toevoegingen aan de arbeidsovereenkomst.

In dit artikel:

 • Arbeidscontract: salaris
 • 1. Wettelijke regels
 • 2. Cao-bepalingen
 • 3. Individuele afspraken
 • 4. Toevoegingen zoals salarisoverzicht
 • Aspecten arbeidsovereenkomst
 • Misverstand
 • Voorbeeldbepaling toepasselijkheid cao

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel