U bent hier

Personeelsplanning: (vereniging van) invalshoeken organisatie en personeel

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Weet u hoeveel personeelsleden er in de diverse functies, afdelingen, divisies, werkmaatschappijen, et cetera nodig zijn? Een up-to-date personeelsplanning kan u dat aantonen. U kunt in de personeelsplanning de behoefte aan werknemers omschrijven in mensuren en in soort, uitgedrukt in kennis, kunde, ervaring, opleiding, et cetera. Zodra deze zaken op papier staan en er dus een duidelijke inventarisatie is gemaakt van de personeelsbehoefte op korte, middellange en langere termijn, moet de vraag bij u rijzen hoe hierin ook daadwerkelijk kan worden voorzien.

Zowel de invalshoek vanuit de organisatie als die van het personeel geeft u een beeld van alle aspecten waarmee u een adequaat personeelsplan kunt opstellen. Daarbij kan de ene invalshoek niet zonder de andere. Beide invalshoeken vormen het fundament onder een personeelsplan. In dit artikel leest u dat de ene invalshoek niet zonder de andere kan. Beide invalshoeken vormen het fundament onder een personeelsplan.

In dit artikel:

 • Personeelsplanning vanuit organisatiebehoefte
 • Inventarisatie huidige situatie
 • Na inventarisatie huidige situatie
 • Invulling personeelsbehoefte
 • Budget personeelsplanning
 • Personeelsplanning vanuit huidige medewerkers
 • Inzichtelijk maken personeelsbestand
 • Inventarisatie externe factoren ontwikkeling medewerkers
 • Matchen invalshoeken
 • Afstemmen vraag en aanbod personeel
 • Intern loopbaanbeleid
 • Nadelen intern wervingsbeleid
 • Vraag en antwoord Personeelsprognose
 • Vraag en antwoord Personeelsbehoefte

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel