U bent hier

Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa)

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Eind 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet, beter bekend als de modernisering van de Ziektewet, is gefaseerd ingevoerd in 2013, 2014 en 2017. Tot 2012 was hervatting in ‘eigen werk’ het criterium voor volledige re-integratie. De werknemer bleef ziek, zolang deze het eigen werk niet uit kon voeren. Per 1 januari 2013 is het criterium voor herstel verbreed naar ‘gangbare arbeid’. Deze maatregel heeft als doel het aantal langdurig zieken terug te dringen.

Vanaf 1 januari 2014 is de premie Ziektewet (ZW-premie) ook afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die vanuit uw onderneming instromen in de Ziektewet. Vooral (middel)grote werkgevers met veel tijdelijke werknemers in dienst, merken dit omdat zij een hogere ZW-premie als onderdeel van de premie Werkhervattingskas betalen als ze instroom hebben gehad in de Ziektewet.

Dit artikel behandelt het belang dat werkgevers goed op de hoogte zijn van de consequenties van de wet BeZaVa zodat ze daar pro-actief mee aan de slag kunnen. 

In dit artikel:

 • Ziektewet: algemeen
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa): voorbereiding
 • Ziektewet en WIA
 • WIA
 • Ziektewet: aanscherping 
 • Ziektewet: aanpassingen
 • Flexwerkers
 • Nieuwe individuele werkgeverspremies
 • Fondsen: inrichting
 • Fondsen: werkhervattingskas (Whk)
 • Fondsen: arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • Fondsen: sectorfondsen
 • BeZaVa
 • BeZaVa: voorbeeld
 • Vraag en antwoord Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa): gedifferentieerde premie Whk, premiedeel ZW 2015
 • Vraag en antwoord Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa): (Ex-)werknemer ziek uit dienst
 • Vraag en antwoord Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa): Sector

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel