U bent hier

Sociaal plan: inhoud

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Een sociaal plan is een collectieve regeling, waarin wordt beschreven hoe een reorganisatie gaat verlopen en wat er geregeld is voor de werknemers die hun baan verliezen. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel cao's verplicht gesteld. Een werkgever kan zelf een sociaal plan opmaken. Dit wordt een eenzijdig sociaal plan genoemd, wat niet bepalend is voor een rechter. Een rechter kan eenvoudig afwijken van een eenzijdig opgesteld sociaal plan. Een werkgever kan er ook voor kiezen met de OR zaken te doen en daar een sociaal plan mee af te spreken. We spreken dan van een ondernemingsovereenkomst. De werkgever stelt echter meestal in samenwerking met de vakbond een sociaal plan op. Een rechter zal niet snel afwijken van een sociaal plan dat met de vakbond is overeengekomen. 

Dit artikel behandelt de aandachtspunten (bepalingen) bij het opstellen van een sociaal plan.

In dit artikel:

 • Omvang sociaal plan
 • Maatregelen blijvers
 • Maatregelen werknemers die ontslagen worden
 • Uitgangspunten sociaal plan: aanleiding en doel
 • Uitgangspunten sociaal plan: noodzaak
 • Uitgangspunten sociaal plan: definities
 • Uitgangspunten sociaal plan: werkingssfeer
 • Uitgangspunten sociaal plan: looptijd
 • Uitgangspunten sociaal plan: overleg
 • Uitgangspunten sociaal plan: sociale begeleidingscommissie
 • Uitgangspunten sociaal plan: aandachtspunten
 • Uitgangspunten sociaal plan: hardheidsclausule
 • Her- en overplaatsingen: ontslag voorkomen
 • Her- en overplaatsingen: andere functie
 • Her- en overplaatsingen: salaris
 • Her- en overplaatsingen: werktijden
 • Her- en overplaatsingen: scholing 
 • Her- en overplaatsingen: verplaatsing onderneming
 • Ontslag boventallige werknemers: beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Ontslag boventallige werknemers: selectiecriteria
 • Ontslag boventallige werknemers: vakantie- en verlofregelingen
 • Ontslag boventallige werknemers: kinderopvangregeling
 • Ontslag boventallige werknemers: non-activiteit
 • Ontslag boventallige werknemers: outplacement
 • Ontslag boventallige werknemers: sollicitaties
 • Ontslag boventallige werknemers: opzegtermijnen
 • Ontslag boventallige werknemers: inschrijven bij UWV
 • Ontslag boventallige werknemers: wederzijds goedvinden
 • Ontslag boventallige werknemers: informatie en privacy
 • Ontslag boventallige werknemers: concurrentiebeding
 • Ontslag boventallige werknemers: ontslagvergoedingen
 • Ontslag boventallige werknemers: ouderenbeleid
 • Ontslag boventallige werknemers: jubileumuitkeringen
 • Ontslag boventallige werknemers: andere financiële regelingen
 • Ontslag boventallige werknemers: startpremies eigen onderneming
 • Model bepalingen sociaal plan

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel