U bent hier

Wet verbetering poortwachter: verplichtingen werkgever

Geschreven door: 

Samenvatting

Als een werknemer voor langere tijd ziek is, krijgt de werkgever te maken met allerlei regels op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Op grond van de Wet verbetering poortwachter (WVP) moet hij met de werknemer een plan van aanpak opstellen, een re-integratiedossier bijhouden en in de 20e ziektemaand een re-integratieverslag opstellen. Verder moet hij van alles ondernemen om de werknemer weer in staat te stellen het werk te hervatten. Dat gaat van het aanbieden van passend werk of het aanpassen van de werkplek tot de begeleiding naar werk bij een andere werkgever. Ook als de werknemer slechts tijdelijk in dienst is, gelden er re-integratieplichten.

Dit artikel gaat in op alle verplichtingen van de werkgever bij de WVP. Daarnaast bevat het praktijkvoorbeelden, praktische checklists, stappenplannen, antwoorden op enkele veelgestelde vragen en het Model plan van aanpak.

In dit artikel:

 • Plan van aanpak opstellen
 • Plan van aanpak opstellen: voorbeeld
 • Plan van aanpak: voorbereiding
 • Plan van aanpak: overleg met de werknemer
 • Plan van aanpak: inhoud
 • Plan van aanpak: verplichte punten
 • Plan van aanpak: welke activiteiten?
 • Plan van aanpak: wie kan helpen?
 • Plan van aanpak: werkgever verzuimt op te stellen
 • Plan van aanpak: werknemer weigert medewerking
 • Plan van aanpak: voorbeeld
 • Arbodienst inlichten
 • Plan van aanpak nodig?
 • Re-integratiedossier: bijhouden
 • Re-integratiedossier: wanneer verplicht?
 • Re-integratiedossier: wat moet erin staan?
 • Re-integratiedossier: checklist
 • Waar staan de medische gegevens?
 • Opstellen re-integratieverslag
 • Re-integratieverslag: checklist
 • Sanctie
 • Aanbieden passende arbeid
 • Aanbieden passende arbeid: voorbeeld
 • Aanbieden passende arbeid: wettelijke verplichtingen
 • Aanbieden passende arbeid: wat is passend?
 • Aanbieden passende arbeid: werknemer doet zelf aanbod
 • Omscholing
 • Deskundigenoordeel/second opinion
 • Werkplek aanpassen
 • Werkplek aanpassen: voorbeeld
 • Werkplek aanpassen: wettelijke verplichting
 • Subsidiemogelijkheid
 • Aanvraag subsidie re-integratiekosten: checklist
 • Re-integratie bij andere werkgever
 • Re-integratie bij andere werkgever: voorbeeld
 • Kan ze dit werk aan?
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst?
 • Detachering
 • Verrekening van het loon
 • Verrekening van loon: voorbeeld
 • Nieuw contract
 • Wat als de detachering mislukt?
 • Re-integratieplichten bij tijdelijk contract
 • Re-integratieplichten bij een tijdelijk contract: voorbeeld
 • Poortwachterverplichtingen bij een tijdelijk contract
 • Sanctie UWV bij tijdelijk contract
 • Verkort re-integratieverslag
 • Wie betaalt beroepskeuzetest?
 • Aanvraagprocedure
 • Afwijkende verplichtingen
 • Afwijkende verplichtingen: voorbeeld
 • Ziek melden bij UWV
 • Looninhouding meteen melden
 • Schematisch overzicht: Wet verbetering poortwachter en WIA-beoordeling
 • Model plan van aanpak re-integratie
 • Vraag en antwoord Plan van aanpak
 • Vraag en antwoord Kosten re-integratie

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel