U bent hier

Loonbetaling opschorten of beëindigen

Geschreven door: 

Samenvatting

Hebt u situaties meegemaakt, waarin u zich afvroeg of er voldoende aanleiding was de betaling van loon tijdens ziekte, al dan niet tijdelijk, stop te zetten of op te schorten? Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin u het recht hebt dit te doen. Dit geldt ook als de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is. In alle gevallen geldt dat u de loonbetaling pas mag staken nadat u de werknemer vooraf schriftelijk hebt geïnformeerd dat u dit van plan bent.

Zolang de werknemer niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het de bedoeling dat de werknemer eerst verneemt waar hij niet aan voldoet, waarna de loonbetaling kan worden opgeschort als hij toch blijft volharden in zijn gedrag.

In dit artikel leest u onder meer wanneer opschorten van loon is toegestaan en wanneer u de loonbetaling over een bepaalde periode mag weigeren, bijvoorbeeld als de medewerker niet meewerkt aan het plan van aanpak of als hij zijn genezing vertraagt. 

In dit artikel:

 • Loonbetaling opschorten
 • Boete schriftelijk overeenkomen
 • Loonbetaling weigeren: tijdelijk
 • Loonbetaling weigeren: passend werkaanbod weigeren
 • Loonbetaling weigeren: passend werk bij andere werkgever
 • Loonbetaling weigeren: redelijke voorschriften niet opvolgen
 • Loonbetaling weigeren: niet meewerken aan plan van aanpak
 • Loonbetaling weigeren: genezing belemmeren of vertragen
 • Loonbetaling weigeren: te laat indienen WIA-aanvraag
 • Blijvende weigering loonbetaling
 • Blijvende weigering loonbetaling: onjuiste informatie bij aanstellingskeuring
 • Blijvende weigering loonbetaling: informatie verzwijgen bij sollicitatie
 • Blijvende weigering loonbetaling: ongeschiktheid opzettelijk veroorzaken
 • Vraag en antwoord Loonbetaling opschorten of beëindigen: bewijslast ontslag op staande voet

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel