U bent hier

Loondoorbetalingsplicht: duur

Geschreven door: 

Samenvatting

Bij ziekte hebt u een loondoorbetalingsverplichting van in beginsel maximaal 104 weken of tot de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij een contract voor bepaalde tijd. U mag onbeperkt van de wettelijke regels afwijken ten gunste van de werknemer. Ten nadele van de werknemer mag u maar in beperkte mate afwijken. De hoogte en duur van de loonbetaling bij ziekte zijn wettelijk vastgelegd.

Bij het bepalen van de termijn van doorbetaling moet u periodes van ziekte die elkaar met een tussenpoos van minder dan vier weken opvolgen, ongeacht de oorzaak van de ziekte samentellen. Als u deze regel niet goed uitvoert, loopt u het risico dat u het loon veel langer betaalt dan noodzakelijk is. Een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft bij het berekenen van de termijn van 104 weken buiten beschouwing: er wordt dus na het bevallingsverlof gewoon doorgeteld. Er is één uitzondering op deze regel, namelijk als de oorzaak van de ziekte voorafgaand aan bijvoorbeeld het zwangerschapsverlof een heel andere is dan de oorzaak van de ziekte na het bevallingsverlof; dan begint er na afloop van het bevallingsverlof een nieuwe termijn van 104 weken te lopen.

In dit artikel:

 • Loondoorbetaling: wettelijke termijn
 • Loondoorbetaling: bepaling termijn
 • Loonbetalingsverplichting: voorbeeld
 • Loondoorbetaling: zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Ziekmelding: wachtdagen
 • Ziekmelding: aangifte bij UWV
 • Ziekmelding: verantwoordelijkheid werkgever
 • Loonbetalingperiode verlengen
 • Loonbetalingperiode verlengen: voorbeeld
 • Loonbetalingperiode verlengen: voordelen
 • Loonsanctie
 • Loonsanctie: gang van zaken
 • Loonsanctie: gebrek aan medewerking door werknemer
 • Sanctie werkgever
 • Einde arbeidsovereenkomst tijdens ziekte
 • Opzegverbod verlenging
 • Verzuimdrempels
 • Verzuimdrempels: individuele drempels
 • Verzuimdrempels: keuze
 • Vraag en antwoord Loonsanctie

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel