U bent hier

Transitievergoeding: loonheffing

Geschreven door: 

Samenvatting

Per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding, zoals we deze reeds jarenlang kenden in Nederland (gouden handdruk) in beginsel afgeschaft en vervangen door een transitievergoeding.

Een ontslaguitkering komt aan de orde nadat vaststaat dat de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd. Als herstel van de dienstbetrekking niet meer tot de mogelijkheden behoort, kunnen werkgever en werknemer onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding en de wijze waarop een en ander wordt geregeld. Soms legt de kantonrechter de ontslaguitkering op. In alle gevallen wis het van belang te beoordelen of de vergoeding loon uit dienstbetrekking vormt.

Dit artikel maakt u wegwijs in de fiscale behandeling van het transitievergoeding. Aan de orde komt daarnaast de beoordeling of uitkeringen bij het einde van de dienstbetrekking kwalificeren voor een ten laste van de werkgever komende eindheffing.

In dit artikel:

  • Transitievergoeding:
  • Vergoeding van kosten bij transitievergoeding
  • Ontslagvergoeding: uitkering in geld of prepensioen?
  • Objectieve voorwaarden
  • 70%-toets
  • Vraag en antwoord Transitiebudget: vervroegde uittreding

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel