U bent hier

Schadevergoeding immaterieel voor werknemer

Geschreven door: 

Samenvatting

Uw werknemer kan immateriële schade oplopen met persoonlijk leed tot gevolg. Dit kan ontstaan door:

 • psychische of lichamelijke schade die de werknemer op de werkvloer oploopt;
 • beëindiging van de arbeidsrelatie.

Voor genoemde schaden kunt u aansprakelijk worden gesteld. Wat deze aansprakelijkheid behelst, leest u in dit artikel. Aan de orde komen onder meer de fiscale gevolgen van de uitkering, als de schade is veroorzaakt door een ongeval. Daarbij speelt een rol of u zich wel of niet tegen dit risico hebt verzekerd. Betreft het schade opgelopen door de beëindiging van de dienstbetrekking, bijvoorbeeld doordat u de werknemer onheus hebt bejegend, dan kunt u worden verplicht tot de betaling van een schadeloosstelling. Uit jurisprudentie blijkt dat een dergelijke schadevergoeding doorgaans niet onder het begrip loon valt. Een aantal tips, praktijkvragen en een schematisch overzicht verduidelijken de materie van immateriële schadevergoeding.

In dit artikel:

 • Schade als gevolg van ongeval
 • 1. Schade is niet verzekerd
 • 2. Schade is verzekerd
 • Beëindiging dienstbetrekking: inkomensverlies voorkomen
 • Schematisch overzicht
 • Vraag en antwoord Schadevergoeding immaterieel voor werknemer

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel