U bent hier

Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst

Geschreven door: 

Samenvatting

De werkgever kan niet op eigen houtje eenzijdig een wijziging in de individuele arbeidsovereenkomst doorvoeren. Daarvoor zal hij instemming moeten hebben van de werknemer. Indien deze instemming ontbreekt kan bij ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding onder omstandigheden van de werknemer de bereidheid worden verlangd mee te werken aan de aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst.

Mocht er sprake zijn van een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever daarop slechts een beroep doen, als hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Dit artikel gaat in op alle aspecten van de wijziging van collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst.

In dit artikel:

 • Wijzigen arbeidsovereenkomst
 • Wijziging arbeidstijd: voorbeeld
 • Positie medezeggenschapsorganen
 • Wijziging arbeids- en rusttijdenregeling
 • Collectieve arbeidsvoorwaarde
 • Wijziging collectieve arbeidsvoorwaarde
 • Gerechtelijke stappen
 • Wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst
 • Stappenplan wijziging arbeidsvoorwaarde
 • Overplaatsing: wettelijke regel
 • Overplaatsing: voorbeeld
 • Overplaatsing: terugkeer na zwangerschapsverlof
 • Overplaatsing: redelijk?
 • Overplaatsing: vergoeding bij ontbinding
 • Wijzigen arbeidsovereenkomst werknemer
 • Deeltijdwerken
 • Wet flexibel werken
 • Modelbrief reactie op mondeling verzoek urenvermindering
 • Modelbrief afwijzing verzoek urenvermindering
 • Vraag en antwoord Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel