U bent hier

Ouderschapsverlof

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U kunt van een werknemer het verzoek krijgen ouderschapsverlof op te nemen om meer tijd te hebben voor de verzorging en opvoeding van zijn kind. Het houdt in dat uw werknemer een tijdje minder werkt, zonder dat hij gedeeltelijk ontslag hoeft te nemen. Zijn dienstverband blijft dus gewoon bestaan en na afloop van het verlof kan hij zijn werk weer helemaal oppakken.

Ouderschapsverlof is een onbetaalde verlofvorm van onbetaald verlof. Dit is alleen anders als een afwijkende regeling is getroffen in een cao of individuele arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft er recht op als hij de natuurlijke ouder is van, dan wel een kind verzorgt dat jonger is dan acht jaar. Dit kan ook een adoptie-, pleeg- of stiefkind zijn. Voor de opvang van een tweeling of meerling heeft de werknemer per kind recht op ouderschapsverlof. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen. Een ouder heeft per kind recht op 26 maal de wekelijkse overeengekomen werktijd aan ouderschapsverlof.

Dit artikel informeert u over het wettelijk recht op ouderschapsverlof (u mag het verlof niet weigeren), de duur en de invulling van dit verlof alsmede de wijzigingen die gaan plaatsvinden waar het gaat om de gedeeltelijke betaling van het ouderschapsverlof.

In dit artikel:

 • Wet arbeid en zorg
 • Duur verlof
 • Weigering ouderschapsverlof
 • Tijdsbesteding tijdens verlof
 • Gevolgen voor verplichte verzekeringen
 • Aanvragen verlof en overdragen nieuwe werkgever
 • Ziekte tijdens ouderschapsverlof
 • Ouderschapsverlof en reorganisatie
 • Toekomstige ontwikkelingen
 • Overeenkomst loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof
 • Vraag en antwoord Ouderschapsverlof

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel