U bent hier

Re-integratiedossier en -verslag

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U bent als werkgever wettelijk verplicht bij langdurige ziekte van uw werknemers een re-integratiedossier aan te (laten) leggen. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) bepaalt wat in het re-integratiedossier moet worden opgenomen. Het re-integratiedossier vormt de basis voor het re-integratieverslag. UWV beoordeelt aan het eind van het re-integratietraject aan de hand van het verslag of de werkgever zijn re-integratieverplichtingen wel of niet is nagekomen Dit staat bekend als de poortwachtertoets van UWV, ook wel RIV-toets genoemd, oftewel toets van het re-integratieverslag.

Als er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, moet de werkgever vanaf dat moment bijhouden wat precies de re-integratieactiviteiten zijn. Hij moet in elk geval alle gegevens, documenten en correspondentie vastleggen die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim. Daarnaast moet hij het aantal feitelijk door de werknemer gewerkte uren bijhouden en noteren welke activiteiten er zijn ondernomen. Dit is ook van belang in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor het bepalen van wat de werknemer nog wel kan, is het vervolgens van belang dat gedurende het proces de mogelijkheden en oorzaken van verzuim nauwkeurig zijn vastgelegd.

Dit artikel beschrijft de opbouw van het re-integratiedossier (met checklist) en het re-integratieverslag (met checklist).

In dit artikel:

 • Re-integratiedossier
 • Re-integratiedossier: opbouw
 • Re-integratiedossier: checklist
 • Re-integratie: werknemersmap
 • Re-integratieverslag
 • Re-integratieverslag: verplichte gegevens
 • Re-integratieverslag: opstellen
 • Re-integratieverslag
 • Beoordeling UWV
 • Vraag en antwoord Re-integratiedossier en -verslag

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel