U bent hier

Aanneming van werk

Geschreven door: 

Samenvatting

Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW), de overeenkomst van aanneming van werk (artikel 7:750 BW) en de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW). 

Dit artikel bespreekt de verschillende elementen van de overeenkomst van aanneming. Het accent ligt op de verschillen tussen de overeenkomsten van aanneming, opdracht en de arbeidsovereenkomst. Verder gaat het artikel in op de bijzondere aspecten van de overeenkomst van aanneming, zoals de verplichtingen van partijen over en weer en de aansprakelijkheid voor schade of voor het tenietgaan van het werk. De aannemer is aansprakelijk voor de betaling van loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) van zijn onderaannemers. 

Naast veel tips en voorbeelden wordt in dit artikel ook antwoord gegeven op enkele veelgestelde vragen over aanneming van werk en het bevat het Model contract aanneming van werk. Dit model kunt u downloaden voor eigen gebruik.

In dit artikel:

 • Aanneming van werk: definitie
 • Aannemer
 • Opdrachtgever
 • Buiten dienstbetrekking
 • Werk van stoffelijke aard
 • Oplevering
 • Prijs in geld
 • Aanneming of koop
 • Juridische aspecten: resultaatsverbintenis
 • Juridische aspecten: onderaanneming
 • Juridische aspecten: waarschuwingsplicht
 • Juridische aspecten: aanneemsom
 • Juridische aspecten: kostenverhogende omstandigheden
 • Juridische aspecten: meerwerk
 • Gevolgen beëindiging aannemingsovereenkomst
 • Beëindiging aannemingsovereenkomst: oplevering
 • Beëindiging aannemingsovereenkomst: opzegging opdrachtgever
 • Beëindiging aannemingsovereenkomst: ontbinding
 • Beëindiging aannemingsovereenkomst: tenietgaan/verloren raken
 • Beëindiging aannemingsovereenkomst: dood/blijvende arbeidsongeschiktheid aannemer
 • Gebreken na oplevering: aansprakelijkheid en schade
 • Gebreken na oplevering: herstel
 • Gebreken materialen en/of hulpmiddelen
 • Verjaringstermijn
 • Verzwegen gebreken
 • Loonheffingsaspecten
 • Loonheffingsaspecten: fictieve dienstbetrekking tot ondernemer
 • Loonheffingsaspecten: administratieve en bedrijfseconomische aspecten
 • Werk van stoffelijke aard
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid uitbetalen minimumloon
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid: begrippen
 • Uitsluitingen aansprakelijkheid bij onderaanneming
 • Confectiesector: opdrachtgevers en kopersaansprakelijkheid
 • Risico aannemer – ketenaansprakelijkheid
 • 1 januari 2016: niet rechtstreeks storten WKA-depots
 • Ketenaansprakelijkheid en anoniementarief
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Model contract aanneming van werk
 • Vraag en antwoord Aanneming van werk: begrip meerwerk
 • Vraag en antwoord Aanneming van werk: herstel van gebreken

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen
Vul uw HR Praktijk Premium - snel antwoorden voor HR-professionals-gebruikersnaam in.
Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.
Wachtwoord vergeten?

Word lid en u krijgt direct toegang tot meer dan 1000 kant-en-klare HR-tools:

 • Rapporten, Tools, Modellen,
 • Up-to-date wet- en regelgeving,
 • Kennisbankartikelen,
 • Adviesdesk, voor al uw vragen.