U bent hier

Vrijwilligers

Geschreven door: 

Samenvatting

Voor vrijwilligerswerk bestaat geen wettelijke regeling. Omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, is het arbeidsrecht niet van toepassing. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de vrijwilliger (gedeeltelijk) onder de bescherming van de Arbeidsomstandighedenwet valt en dat ook vrijwilligersorganisaties soms verplicht zijn een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Het kan voorkomen dat een organisatie die vrijwilligers inzet, aansprakelijk kan zijn voor bedrijfsongevallen van vrijwilligers als die vrijwilliger werkzaamheden verricht die gebruikelijk zijn binnen de organisatie.

Welke soorten organisaties kunnen vrijwilligers inzetten? Is het verstandig een vrijwilligersovereenkomst te sluiten en mogen vrijwilligers een vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen? Dit artikel geeft u antwoord op deze en meer vragen.

In dit artikel:

 • Vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligerswerk: soorten organisatie
 • Afspraken vastleggen
 • Vrijwilligerswerk: overeenkomst
 • Vrijwilligersovereenkomst: kenmerken
 • Geen arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsverhoudingen: voorbeeld
 • Vrijwilligersovereenkomst: voordelen
 • Vrijwilligersovereenkomst: nadelen
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: arbeidsomstandighedenwet
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: ernstige risico's
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: jongeren en zwangere vrouwen
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: medewerkers in loondienst
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: algemeen arbobeleid
 • Juridische aspecten vrijwilligersovereenkomst: verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Vrijwilligersovereenkomst: gevolgen beëindiging
 • Vrijwilligersovereenkomst: fiscale- en sociale verzekeringsaspecten
 • Bijstandsgerechtigden
 • Vergoeding feitelijke kosten
 • Reële kostenvergoeding
 • Hogere vergoeding
 • Opgave aan Belastingdienst
 • Administratieve aspecten
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Vrijwilligerswerk: aandachtspunten
 • Model vrijwilligersovereenkomst
 • Vraag en antwoord Vrijwilligers: maximale vergoeding
 • Vraag en antwoord Vrijwilligers: vrijwilligerswerk en werkloosheid/arbeidsongeschiktheid

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel